เกี่ยวกับ บริษัท ซิมไลซิส จำกัด
เริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2550 และจดทะเบียนในประเทศไทยในปีต่อมา เป็นที่ปรึกษาการออกแบบโปรแกรมให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาและบริษัทในประเทศไทย
การออกแบบโปรแกรม เน้นการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นสำคัญ บริษัทได้รับการส่งเสริมจาก BOI (Thailand) ในปี 2551 ปัจจุบันมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ ที่เชียวชาญด้าน Web Application, Mobile Application และ Website Design บริษัทให้บริการออกแบบและพัฒนา Website รวมถึงบริการทำ Website ของลูกค้าให้ติดอันดับต้นๆ บน Google(SEO) รับดูแลระบบ IT ให้ลูกค้าแบบรายเดือน และจัดชื้อจัดหาอุปกรณ์ IT ให้ตามความต้องการของลูกค้า